2012 Essay

Våren 2012 fullførte eg kurs i Vitenskapsteori og Kunnskspforståelse, ved Høgskulen Stord/Haugesund. Som ein del av dette kurset skreiv eg eit essay med tittelen:

Korleis kan ein bruke loggbok/visuell dagbok som eit hjelpemiddel til kunnskapsutvikling i kunst og handverk?

Om dette er av interesse finn du essayet her: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/150756/Rapport.pdf?sequence=1

Reklame