2017 DigiSus

Hausten 2017 starta forskningsprosjektet Building Sustainable Digital Practices in Kindergarten Literacy and Arts Programmes (DigiSus) der eg inngår i forskarteamet.

For meir informasjon om prosjektet gå inn på DigiSus si nettside https://blogg.hvl.no/digisus/