2017 DigiSus

Frå hausten 2017 skal eg vera med på forskningsprosjektet Building Sustainable Digital Practices in Kindergarten Literacy and Arts Programmes (DigiSus)

Sjå lenke: https://www.hvl.no/aktuelt/fulltreffar-med-nytt-forskingsprosjekt/

Advertisements