KHdele

Multimodal læringsressurs i kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring

Høgskolen i Sørøst- Norge og fire inviterte utdanningsinstitusjoner, Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet og Nord Universitet, som alle tilbyr kunst og håndverk i grunnskolelærerutdanningen, samarbeider om å utvikle digitale multimodale læringsressurser i kunst og håndverk.

Undervisningsressursene deles via nettsiden khdele.no og legges ut fortløpende. Målgruppen er først og fremst studenter og faglærere i Grunnskolelærerutdanningene i UH-sektoren. Undervisningsressursene vil forhåpentligvis også være aktuell for flere andre yrkesgrupper og organisasjoner som trenger hjelp til å lære eller friske opp hukommelsen i emner innen kunst og håndverksfaget.

Hovedideen i prosjektet er å gjøre opptak av aktuell lærerstyrt verksteds- eller tavleundervisning. Gjennom å studere videoene i forkant av felles undervisningstid i faget, kan studentene få en grunnleggende innføring i og presentasjon av ulike relevante teorier, teknikker og materialer i kunst og håndverk. Slik vil studentene både få innsyn i aktuelt nytt lærestoff og muligheter for å studere dette fagstoffet i eget tempo gjennom selvvalgte repetisjoner. I samlet gruppe kan dermed tid og lærerressurs i større grad benyttes både til felles refleksjon og individuell veiledning, i direkte sammenheng med ulike utprøvinger og oppgaveløsninger.

Prosjektet er et bidrag i arbeidet med å utvikle kompetanse og utnytte teknologiens muligheter for å fremme læring i en lærer- og studentaktiv undervisningsform. Dette er et 2-årig prosjekt som støttes av Norgesuniversitetet.

Sjå lenke: https://khdele.no

khdele logo

Reklame